Rejse med Hund

Velkommen til vores hjemmeside

Rejse med hunde
For at kunne rejse på ferie med sin hund gælder en række regler, vedr. vaccination og mærkning, de fleste lande inden for EU har fælles regler som trådte i kraft den 1. Oktober 2004, men det er altid ejeren af hunden der er ansvarlig for at skaffe sig de fornødne oplysninger om hvilke krav de enkelte lande har .
Oplysninger kan skaffes på Fødevarestyrelsen hjemmeside, men i mange tilfælde vil din dyrlæge også kunne hjælpe dig.

Vi vil her kort beskrive de gældende regler, men du skal være opmærksom på at disse regler er gældende fra Danmark og til et EU land, dog undtaget følgende lande:

England, Malta, Sverige og Storbritanien, disse 4 lande har yderligere krav.

Men indenfor EU gælder følgende:

1 Hunden skal have en let læselig tatovering, eller være chipmærket.
2 Hunden skal have et pas ( EU hundepas) som skal være udstedt af en autoriseret dyrlæge. Passet skal indeholde oplysninger om vaccination, hvilke type, og revaccination.

Hundepasset skal altid følge hunden på rejse både mellem EU landene og de øvrige Nordiske lande.
Prisen for hundepasset ligger omkring 450,- kr men kan dog variere lidt fra dyrlæge til dyrlæge, dertil kommer selvfølgelig prisen for diverse vaccinationer.

Lande med specielle regler:

Sverige:
Sverige kræver ud over hundepasset også en blodprøve som kontrol for antistoffer mod rabies og behandling mod orm, tidspunkter og de nøjagtige krav kan din dyrlæge altid oplyse dig om.
Ved rejse i transit gennem Sverige til Bornholm kræves dog ikke ovennævnte prøver og rabbiesvaccination, men her skal du til gengæld være opmærksom på at hunden under gennemrejse ( transit) gennem Sverige til Bornholm under ingen omstændigheder må forlade bil eller tog.

Det vil sige du må ikke på noget tidspunkt stoppe og lufte hunden, sker det og det bliver opdaget vil hunden blive beslaglagt og sat i karantæne på din regning.

For de øvrige lande med undtagelser kan du finde disse på fødevarestyrelsens hjemmeside
www.foedevarestyrelsen.dk

For rejse med andre dyr, det være sig katte mv. kan du enten gå ind på Fødevarestyrelsens hjemmeside på ovennævnte adresse, eller du kan kontakte den lokale fødevareregion, begge steder kan du skaffe oplysningerne, i mange tilfælde vil din egen dyrlæge også kunne slå dem op, men under alle omstændigheder kan det blive en kostbar affære at tage chancen, idet de eventuelle udgifter langt vil overstige hvad du skal betale for at overholde reglerne.


EU passets gyldighed:

Passet skal være udstedt af en autoriseret dyrlæge, Rabiesvaccinationen er gyldig i 3 år, almindelig vaccination og revaccination normalt gyldigt i op til 3 år, dog skal producentens anvisninger altid følges, det vil sige hvis der tilrådes revaccination med kortere intervaller skal dette følges.

For rejse med hund til et ikke EU land, er det altid klogest at kontakte landets ambassade og her indhente oplysninger om de regler og betingelser der er gældende for det enkelte land, også her gælder det at ved overtrædelse kan hunden blive beslaglagt og sat i karantæne på ejerens regning, hvilket kan blive en bekostelig affære.

Da mange mennesker også bruger deres hunde til udstillingsbrug skal du være opmærksom på at mange arrangører  (foreninger) har yderligere krav, det kan f.eks. være kortere intervaller mellem revaccination, idet med mange hunde samlet på samme sted vil der altid være større smittefare.
Så inden du drager af sted til udstilling vil det være klogt at kontakte klubben der arrangere og her undersøge deres krav for deltagelse, dette gælder såvel her i landet som i udlandet.