Velkommen til DANSK CHIHUAHUA KLUBS hjemmeside


DANSK CHIHUAHUA KLUB

Dansk Chihuahua Klub's formål
Er at fremme avlen af sunde racetypiske CHIHUAHUAER, at varetage medlemmernes interesser, at rådgive
og i øvrigt vejlede i alle sager vedrørende racen.

Dansk Chihuahua Klub 's adresse
v/ formand
Ebbe Petersen
Billesborgvej 15
4681 Herfølge
Telefon til
DANSK CHIHUAHUA KLUB
BEMÆRK NYT
 Telefon NR.
+45 23 32 81 82
alle dage
9-10 og 20-21  
Medlemskab af Dansk Chihuahua Klub samt yderligere oplysninger om klubben fås ved henvendelse til formanden. Kontingentet er kun 150,-kr årligt, - men så får man bl.a. også et flot blad fire gange om året.

Dansk Chihuahua Klub er en selvstændig klub med hovedvægt på hundenes ve og vel. De fleste af vores medlemmer har hundene for hundenes skyld og for samværet og oplevelserne med hundene.
Det er kun et mindretal i klubben der har Chihuahua for at avle og gå på udstilling.

I bestyrelsen har vi altid haft det synspunkt, at der skulle være plads i klubben til alle med Chihuahua.
Det har aldrig været afgørende for medlemskab i klubben om man har haft stambog på sin hund, eller hvilken stambog man har haft på sin hund.

I bestyrelsen lægger vi vægt på det sociale i samværet med hundene,og arbejder på nogle flere arrangementer i samarbejde med medlemmerne

                                                       
    Ebbe Petersen 
                                                                      


I DANSK CHIHUAHUA KLUB SKAL MAN IKKE VÆRER MEDLEM AF EN HOVEDKLUB. 
DET SKAL MAN I NOGLE ANDRE CHIHUAHUA KLUBBER.

NYE MEDLEMMER
 1/2 års gratis medlemskab
      Bare skriv til klubben           


NYHEDER SE UNDER SENESTE NYTEr der nogle af vores medlemmer der har oplevet noget sjovt med jeres chihuahua.

Vi modtager det meget gerne til bladet.

Kan sendes til
charlotte.p@petersen.mail.dk

Eller pr.post til formanden.